Kao rezultat velikog interesovanja kod dece klavirski odsek je najbrojniji u školi.

 

Predsednik stručnog veća: Jovana Spasojević

Nastavnici:

Ivana Popović, Olivera Sekulić, Milica Vukobrat, Biljana Bogosavljević Kožul, Aleksandra Vujović, Senka Popov-Todorović, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Irena Jovanović, Bojana Rodić, mr Anđelka Simikić, Milka Ćaćić, Sara Ćaćić, Maja Vukobrat, Ivana Šoškić i Ksenija Veljović.

Korepetitori: 

Mira Radmilović, Lena Pavlović, Smiljana Danilov, Ksenija Veljović.

 

Predsednik stručnog veća: Hercenberger Marija

U okviru ovog odseka postoje četiri instrumenta:

 

Violina – Hercenberger Marija, Slavica Ranković,Katarina Kovač, Milan Čizmić , Dušan Mulić i Teodora Boljanac.


Gitara – Aleksandar Španović, Dušan Novković.


Tambura – Galina Subotin, Biljana Kuzmanović.

 

Udaraljke - Buđi Daniel

 

 

 

Predsednik stručnog veća: Segedinac Olivera

Nastavnici: Olivera Segedinac, Vesna Jovanović, Jelica Erdelj, Maja Majer Milinkov, Katarina Ružičin, Svetlana Vejnović, Damir Milošević.

 

 Predsednik stručnog veća: Krmpotić Borbelj Jelena flauta,

 

U okviru ovog stručnog veća postojie četiri instrumenta:

 

Flauta: mr Krmpotić-Borbelj Jelena, mr Marijana Josipović-Mirković, Jelena Boroš, Luna Ivetić Đajić, Dušica Nikolić

Klarinet i saksofon: Darko Davidović

Truba: Atila Pete 

 

 

 

 

 

Predsednik stručnog veća – Gordana Opačić

Ovaj odsek ima četiri nastavna predmeta: solfeđo, teorija muzike, hor i nastavu u pripremnom odeljenju.

Nastavnici: Gordana Opačić, Vlasta Orčić, Ljiljana Stojmenović, Jelena Borđoški, Sofija Makan i Vladislava Keravica.