Međunarodni susreti violinista

Osnovna muzička škola ,,Josip Slavesnki" Novi Sad

Prijavni formular za Međunarodne Susrete Violinista

Karlovačka gimnazija 06-07.05.2017.

Ime i prezime___________________________________________________________

Datum rođenja__________________________________________________________

Kontakt telefon__________________________________________________________

Muzička škola___________________________________________________________

Kategorija______________________________________________________________

Klasa___________________________________________________________________

Klavirski saradnik_________________________________________________________

Program_________________________________________________________________

            __________________________________________________________________

            __________________________________________________________________

Ukupno trajanje___________________

Dotacija za učešće na takmičenju iznosi: 2500,00 dinara.

Uplatu izvršiti na žiro-račun broj:

840-335666-87, broj modela 97 poziv na broj 3510012

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE JE 10. April. 2017.

 

MEĐUNARODNI SUSRETI VIOLINISTA 2017.

Raspored takmičenja

Subota 06.05.

12:45 - VII kategorija
12:00 - 12:45 - Akustička proba

1. Marina Cerovska

2. Milena Jaramaz

3. Ana Ločniškar

4. Ema Perić

5. Ruta Bobić

6. Tara Čubrilo

7. Katarina Badnjar

 

15:00 - VIII kategorija
14:30 - 15:00 - Akustička proba

1. Ana Trkulja

2. Marko Pavlović

3. Neda Stojkanović

 

Subota 06.05.

16:15 - IX kategorija
16:00 - 16:15 - Akustička proba

1. Lena Lončar

2. Dea Nicaj

 

Subota 06.05.

17:30 - VI kategorija
17:15 - 17:30 - Akustička proba

1. Martin Jan Javornik

2. Milutin Radulović

3. Kinga Lakatoš

4. Simona Deretić

5. Sofija Glavičić

 

Nedelja 07.05.

09:00 - 09:45 - Pretkategorija
08:00 - 09:00 - Akustička proba

1. Aleksandrović Boško

2. Marija Poljanski

3. Milena Milošević

4. Zorijan Lana

5. Leona Špoljar

6. Sara Ignatović

7. Marija Hleb

8. Vasilisa Milivojević

 

Nedelja 07.05.

10:00 - 10:45 - I kategorija
09:45 - 10:00 - Akustička proba

1. Matea Čizmić

2. Pavle Bajić

3. Viktor Jamnik

4. Milica Jovanović

5. Ena Bojić

6. Paula Jovan

7. Sergej Skeledžija

 

11:00 - 11:45 - I kategorija - nastavak
10:45-11:00 Akustička proba

8. Dunja Mirkov

9. Dora Kukec

10. Zarja Ule

11. Tijana Lukić

12. Iva Ristić

13. David Grabar

14. Milica Popnovakov

15. Alexander Sardon Trampuš

 

Nedelja 07.05.

12:00 - II kategorija
11:45 - 12:00 - Akustička proba

1. Lana Stamenov

2. Tripković Milan

3. Sara Lončar

4. Đorđe Nejkov

5. Mia Meši

6. Lana Radović

 

Nedelja 07.05.

14:00 - III kategorija
13:00 - 14:00 - Akustička proba

1. Jana Čitaković

2. Ramona Radul

3. Sofija Dodig

4. Emilija Isenović

5. Aleksandar Lučić

6. Mateo Nicaj

7. Tara Laban

8. Nikola Jovanović

 

15:30 - III kategorija - nastavak
15:15 - 15:30 – Akustička proba

9. Alessia Okulić

10. Nikola Bogdanović

11. Vlasta Popović

12. Marija Badnjar

13. Bojana Ukraden

14. Jonas Sekulović

15. Anna Matt

16. Milica Ilinčić

17. Mina Anđušić

 

Nedelja 07.05.

16:45 - IV kategorija
16:30 - 16:45 - Akustička proba

1. Lana Zdravković

2. Milica Seratlić

 

Nedelja 07.05.

17:45 - V kategorija
17:15 - 17:45 - Akustička proba

1. Teodora Timotić

2. Sofija Marković

3. Nevena Tašin

4. Viktor Huter

5. Luka Đorđević

6. Kristina Lakić

7. Miljan Stanišić

8. Sara Scausa 

Susreti violinista 2017.

 

 

Žiri:

Armin Sešek - Slovenija

Lidija Bobić - Hrvatska

Cristina Constantin - Rumunija

Goran Kentera - Srbija

Ana Veskov - Srbija

Slavica Ranković - Rezervni član žirija

Sekretar: VII-X kategorija

 

Čizmić Milan - Rezervni član žirija

 

Sekretar: pretkategorija-VI kategorija

 

 

MEDJUNARODNI SUSRETI VIOLINISTA

2017.

PRAVILNIK

Član 1.

Pravo učešća na takmičenju imaju redovni i vanredni učenici osnovnih i srednjih muzičkih škola.

Član 2.

Organizator takmičenja je muzička škola “Josip Slavenski” – Novi Sad.

Član 3.

Takmičenje će se održati 6. I  7. maja 2017. godine u sali Karlovačke gimnazije, trg Branka Radičevića 2 – Sremski Karlovci.

                                                                        Član 4.                                  

                                       Takmičenje je javno i program se izvodi napamet.                                      

KATEGORIJE

Član 5.

Pretkategorija (kandidati rođeni 2008. godine i mlađi)

I katergorija (kandidati rođeni 2007.)

II kategorija (kandidati rođeni 2006.)

III kategorija (kandidati rođeni 2005.)

IV kategorija (kandidati rođeni 2004.)

V kategorija (kandidati rođeni 2003.)

VI kategorija (kandidati rođeni 2002.)

VII kategorija (kandidati rođeni 2001.)

VIII kategorija (kandidati rođeni 2000.)

IX kategorija (kandidati rođeni 1999.)

X kategorija (kandidati rođeni 1998.)

Član 6.

Takmičari izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju:

pretkategorija i I kategorija – do 6 minuta

II i III kategorija – do 10 minuta

IV, V i VI – do 14 minuta

VII i VIII – do 20 minuta

IX i X – do 25 minuta

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Član 7.

Prijava za učešće na “Medjunarodnim Susretima Violinista” se podnose na adresu škole:

Radnička 19a, 21000 Novi Sad

ili elektronskim putem na e-mail škole:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Član 8.

Dotacija za učešće na takmičenju iznosi: 2500,00 dinara.

25e za strane drzavljane

(u dinarskoj protivvrednosti za evro, po srednjem kursu Narodne banke
Srbije na dan uplate)

Uplatu izvršiti na žiro-račun broj:

840-335666-87, broj modela 97 poziv na broj 3510012

(svrha uplate: Dotacija za - Susreti violinista)

Kandidati iz inostranstva, uplatu kotizacije za ucesce na “Medjunarodnim Sustretima Violinista”, placaju na dan nastupa.

Korepeticija

Svaki izvodjac ima pravo da zatrazi oficijalnog korepetitora, koji bi bio naplacen po sledecim cenama:

Od pretkategorije do VI - 10e proba + 20e nastup

(u dinarskoj protivvrednosti za evro, po srednjem kursu Narodne banke
Srbije na dan uplate)

Od VII kategorije do X - 10e proba + 30e nastup

(u dinarskoj protivvrednosti za evro, po srednjem kursu Narodne banke
Srbije na dan uplate)

Notni materijal dostaviti zajedno sa prijavom takmicara.

Član 9.

Uz prijavu učešća na takmičenju kandidati dostavljaju: izvod iz matične knjige rođenih, dokaz o uplaćenoj dotaciji i popunjen prijavni formular.

Član 10.

Rok za podnošenje prijave je 10. april 2017. godine.

Član 11.

Učesnici takmičenja sami snose troškove puta i boravka u Novom Sadu.

Član 12.

U slučaju otkazivanja učešća, dotacija se ne vraća.

RAD ŽIRIJA

Član 13.

Takmičare ocenjuje žiri, sastavljen od renomiranih violinskih pedagoga. Članove žirija imenuje organizator takmičenja.

Član 14.

Odluka žirija je konačna i neopoziva.

Član 15.

Najbolje plasirani učenik svake kategorije, počevši od pretkategorije, a zaključno sa VI kategorijom, dobijaju specijalnu nagradu “Ružica Kovač”.

Član 16.

Članovi žirija mogu da proglase laureate jednoglasnom odlukom. Zvanje laureata može poneti učesnik sa maksimalnim brojem poena u kategorijama:od pretkategorije do VI i od VII do X.

 

OCENJIVANJE TAKMIČARA

Član 17.

Broj nagrada koje će žiri dodeliti u svakoj kategoriji nije ograničen.

Član 18.

Bodovanje učenika vrši se sabiranjem poena sa bodovnih lista i izračunavanjem srednje ocene. Potreban broj bodova za odgovarajuću nagradu je:

Prva nagrada: 90 - 100 bodova

Druga nagrada: 80 – 89,99 bodova

 

Treća nagrada: 70 – 79,99 bodova

Pohvala: 60 – 69,99 bodova

 

Sve informacije se mogu dobiti na telefone:

021 6622 285 i 6621 133

 

Kompletan sastav zirija bice objavljen na sajtu muzicke skole “Josip Slavenski”

OMS ”JOSIP SLAVENSKI”

www.slavenski.com

 

 

 

Smestaj koji preporucuju organizatori “Medjunarodnih Susreta Violinista”:

Apartmani “Zeravica”

www.apartman-zeravica.com/

Eco Center Radulovacki

www.ekoloskicentar.org/

Info Karlovci

www.karlovci.org.rs/

 

 

 

APPLICATION FORM

For the International Gathering of Violinists

,,Josip Slavesnki" primary music school, Novi Sad

Karlovci Grammar School, 6 -7 May 2017, Sremski Karlovci

Name and surname ___________________________________________________________________

Date of birth _________________________________________________________________________

Phone _______________________________________________________________________________

Music school _________________________________________________________________________

 

Category_____________________________________________________________________________

Class ________________________________________________________________________________

Piano accompanist ____________________________________________________________________

Programme _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total duration ________________________________________________________________________

The participation fee for the competition is 2500.00 dinars.

For foreign citizens, it is 25 EUR.

(in RSD counter value for EUR of the National Bank of Serbia average
exchange rate on the day of payment
)

Payments are made to the following account:

840-335666-87, broj modela 97, poziv na broj 3510012

(Svrha uplate: Dotacija za - Susreti violinista)

Candidates from abroad can pay the participation fee for the International Gathering of Violinists on the day of performance.

NOTE: Each performer has the right to ask for official accompaniment. For the payment details, please refer to the competition Regulations.

DEADLINE FOR COMPLETE APPLICATION SUBMISSION: 10 April 2017

INTERNATIONAL GATHERING OF VIOLINISTS

2017

REGULATIONS

Article 1

The participation is open to full and part-time students of primary and secondary music schools.

Article 2

The organiser of the competition is “Josip Slavenski” music school in Novi Sad.

Article 3

The Competition is held on 6th and 7th May 2017 in the hall of the Karlovci Grammar School, Trg Branka Radičevića 2 in Sremski Karlovci.

                                                                       Article 4                                

                        The competition is public and the programme is performed by heart.                       

 

CATEGORIES

Article 5

Subcategory (candidates born in 2008 and younger)

Category I (candidates born in 2007)

Category II (candidates born in 2006)

Category III (candidates born in 2005)

Category IV (candidates born in 2004)

Category V (candidates born in 2003)

Category VI (candidates born in 2002)

Category VII (candidates born in 2001)

Category VIII (candidates born in 2000)

Category IX (candidates born in 1999)

Category X (candidates born in 1998)

Article 6

The competitors perform the programme of their choice in the maximum duration:

Subcategory and Category I – up to 6 minutes

Categories II and III – up to 10 minutes

Categories IV, V and VI – up to 14 minutes

Categories VII and VIII – up to 20 minutes

Categories IX and X – up to 25 minutes

APPLYING FOR THE COMPETITION

Article 7

The application for the participation in theInternational Gathering of Violinists is submitted to the address of the school:

Radnička 19a, 21000 Novi Sad

Or electronically, to the e-mail of the school:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Article 8

The participation fee for the competition is 2500.00 dinars.

For foreign citizens, it is 25 EUR

(in RSD counter value for EUR of the National Bank of Serbia average
exchange rate on the day of payment
)

Payments are made to the followingaccount:

840-335666-87, broj modela 97,poziv na broj3510012

(Svrha uplate: Dotacija za - Susreti violinista)

Candidates from abroad can pay the participation fee for the International Gathering of Violinists on the day of performance.

Accompaniment

Each performer has the right to ask for official accompaniment, which would be paid in the following manner:

From Subcategory to Category VI – 10 EUR rehearsal + 20 EUR performance

(in RSD counter value for EUR of the National Bank of Serbia average
exchange rate on the day of payment
)

From Category VII to Category X – 10 EURrehearsal + 30 EUR performance

(in RSD counter value for EUR of the National Bank of Serbia average
exchange rate on the day of payment
)

The music score should be provided together with the application of the competitor.

Article 9

Together with the application to participate in the competition, the candidates should provide: a birth certificate, proof of payment of the participation fee, and the completed application form.

Article 10

The Deadline of the application submission is 10. April 2017.

Article 11

The competition participants are responsible for their own expenses of travel and accommodation in Novi Sad. 

Article 12

In the case of cancellation, the participation fee is not refunded.

WORK OF THE JURY

Article 13

The competitors are evaluated by a jury composed of renowned violin educators. The members of the jury are nominated by the organizer of the competition.

Article 14

The Jury’s decision is final and irrevocable.

Article 15

The first ranked pupil in each category, starting from the Subcategory to the Category VI, receives a special award “Ružica Kovač”.

Article 16

The members of the jury can proclaim laureates by a unanimous decision. The title of a laureate can be held by a pupil with a maximum number of points within a category: from the Subcategory to the Category VI, and from the Category VII to the Category X.

 

EVALUATION OF COMPETITORS

Article 17

The number of awards that can be given by the jury in each category is not limited.

Article 18

The scoring of performers is done by adding points from the score lists and calculating the average score. The number of points needed for the adequate award (prize) is the following:

First prize: 90 - 100 points

Second prize: 80 – 89.99 points

Third prize: 70 – 79.99 points

Acknowledgement: 60 – 69.99 points

 

All information is available at the following phone numbers:

+381 (0)21 6622 285 and 6621 133

 

The complete composition of the jury will be published at the website of the “Josip Slavenski” music school.

OMS”JOSIP SLAVENSKI”

www.slavenski.com

 

Тhe accommodation recommended by the organisers of the International Gathering of Violinists:

Apartments “Zeravica”

www.apartman-zeravica.com/

Eco Center Radulovacki

www.ekoloskicentar.org/

Info Karlovci

www.karlovci.org.rs/

pr

I kat

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX