Odseci

Negujući tradiciju muzičke umetnosti u Novom Sadu, tokom svog postojanja škola je prerasla u kulturnu instituciju u kojoj se vaspitno - obrazovne vrednosti na planu muzičke umetnosti transformišu u kulturne vrednosti.

Osnovno muzičko obrazovanje obuhvata uzraste najmlađih sve do njihove 15 godine.

Učenicima se otvara put ka profesionalnom muziciranju, razvoju individualnosti u izvođaštvu kao i negovanju i razvoju muzičke kulture.

Tokom širenja i razvoja škole nametala se potreba za izučavanjem novih instrumenata, tako da danas škola ima 5 odseka:

 

  • Klavirski
  • Gudački
  • Duvački
  • Odsek harmonike
  • Teoretski
  • I.O. Bački Petrovac

 

Kao rezultat velikog interesovanja kod dece klavirski odsek je najbrojniji u školi.

Šef odseka: Jovana Spasojević

Nastavnici: Ivana Popović, Olivera Sekulić, Milica Vukobrat, Biljana Bogosavljević Kožul, Aleksandra Vujović, Senka Popov-Todorović, Katarina Vuksanović, Irena Jovanović, Bojana Rodić, Anđelka Simikić, Milka Ćaćić, Sara Ćaćić, Maja Vukobrat i Ivana Novak.

Read More

 

Šef odseka: Hercenberger Marija

U okviru ovog odseka postoje tri instrumenta:

Violina – Hercenberger Marija, Slavica Ranković,Katarina Kovač, Milan Čizmić, Dušan Mulić i Teodora Boljanac.
Gitara – Aleksandar Španović, Dušan Novković.
Tambura – Galina Subotin, Julijana Jovanović.

Read More

 

Šef odseka: Krmpotić Borbelj Jelena flauta,

Nastavnici: Aleksandar Đurić flauta, Marijana Josipović-Mirković flauta, Jelena Boroš flauta, Luna Ivetić Đajić flauta, Pete Atila truba, Darko Davidović klarinet-saksofon

DSC 1158

 

DSC 1159

 

DSC 1160

 

DSC 1161

Read More

 

Šef odseka: Segedinac Olivera

Nastavnici: Jelica Erdelj, Maja Majer Milinkov, Branko Ružičin, Svetlana Vejnović, Damir Milošević, Olivera Segedinac, Mira Obradović.

Orkestar harmonika škole  priprema i vodi Mira Obradović.

Read More


 

Šef odseka – Gordana Opačić

Ovaj odsek ima tri nastavna predmeta: solfeđo, teorija muzike, hor i nastavu u pripremnom odeljenju.

Nastavnici: Vlasta Orčić, Gordana Opačić, Ljiljana Stojmenović, Jelena Borđoški i Josipa Kopčok.

 

 

Read More

 

 

 OMŠ,,Josip Slavenski" ima istureno odeljenje u Bačkom Petrovcu.

U isturenom odeljenju postoje sledeći instrumenti:

klavir-Ivana Novak

violina-Teodora Boljanac

flauta-Luna Ivetić Đajić

solfeđo,teorija muzike i hor-Josipa Kopčok

Read More

 

KLAVIRSKI SARADNICI - korepetitori

Mira Radmilović, Biljana Bogosavljević Kožul, Milka Ćaćić, Bojana Rodić, Sara Ćaćić i Maja Vukobrat.

ADMINISTRATIVNO OSOBLJE
 Jelena Julinac, sekretar skole, Maja Baračkov, referent za učenička pitanja i Jelena Pavlović Topka, šef računovodstva.

POMOĆNO TEHNIČKO OSOBLJE
Titov Mlađa, Vesna Huseinbegović, Jadranka Milojević, Biljana Merdić

DIREKTOR 
Aleksandar Ðurić, profesor flaute