Aktivnosti

PEVAM, DAKLE POSTOJIM

Osnovna muzička škola „Josip Slavenski“ u okviru projekta „Pevam, dakle postojim“, ima za cilj da pod vrhunskim profesionalnim nadzorom, kvalitetno i aktivno unapredi slobodno vreme mladih. Podizanje svesti o potrebi aktivnog i kvalitetno ispunjenog slobodnog vremena poboljšava celokupno psiho-fizičko stanje deteta. Podsticanje kreativnog muzičkog izražavanja i mišljenja, očuvanje kulturnog i i istorijskog nasleđa su elementi na kojima se sistemski radi na ovom projektu.

Aktivnosti se realizuju kroz horske probe i tematske radionice koje vodi prof. Ljiljana Stojmenović.

Izdavanje audio CD-a i štampanje muzikalija, upotpuniće  dečiju horsku literaturu.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu učestvovao je u sufinansiranju projekta, u sklopu realizacije Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2011 - 2014.

CD_dizajn

Pored individualnog, škola posebnu važnost pridaje zajednickom muziciranju. Učenici škole učestvuju u radu hora, orkestra i ansambala.

ORKESTAR

Posebno treba istaći uspehe i rezultate na stručnom planu koje postiže orkestar harmonika pod vodstvom profesora Svetlane Vejnović. Poslednjih godina na takmičenjima, orkestar škole je ili apsolutni pobednik u svojoj disciplini ili po plasmanu u samom vrhu najuspešnijih.

2010. godine učestvovao je na Međunarodnom takmičenju u Puli (Hrvatska) i osvojio II (drugu) nagradu.

KAMERNA MUZIKA

U negovanju zajedničkog muziciranja posebno se ističe kamerno muziciranje (ansambli) u kojima se spajaju najraznovrsniji instrumenti.

HOR

Hor okuplja učenike starijih razreda muzičke škole kojim diriguje profesor  Ljiljana Stojmenović. Na probama se kroz priču, druženje i pevanje učenici upoznaju sa najrazličitijim delima muzičkog opusa domaćih i stranih kompozitora. Takva atmosfera pridonela je osvajanju nagrada na najprestižnijim  horskim takmičenjima u Srbiji. Prva nagrada i specijalna nagrada za interpretaciju na Republičkom takmičenju u Vršcu 2003; Prva nagrada na Republičkom takmičenju u Zemunu 2008 itd. Zapaženi su i javni nastupi na raznim kulturnim manifestacijama, kao što je festival „Zmajeve dečje igre“, itd.

FESTIVAL UMETNIČKE TAMBURE

Polazeći od duge tradicije izvodaštva na tamburi na ovim prostorima, a sa željom za punu afirmaciju tambure u umetničkoj muzici, logično se javlja potreba za organizovanjem Festivala tambure. Na inicijativu nastavnika Galine Subotin u organizaciji OMŠ “Josip Slavenski” Festival tambure osnovan je 1999. godine u Novom Sadu. Održava se svake godine, a učesnici su učenici osnovnih i srednjih muzičkih škola. Posle svake kategorije organizuje se savetovanje, razgovor sa žirijem i konsultacije usmerene ka unapredenju tamburaške umetnosti u našoj zemlji.

PIJANISTIČKO TAKMIČENJE ″Slavenski″

Pijanističko takmičenje· ″Slavenski″ održava se polovinom maja svake godine· u muzičkoj školi ″Josip Slavenski″ u Novom Sadu.

Pravo učešća imaju redovni i vanredni učenici muzičkih škola.Takmičari su podeljeni u sedam kategorija a specifičnost  je,  što se kao jedna od obaveznih kompozicija izvodi i delo domaceg autora.

Osim nagrada za takmičare, dodeljuje se i priznanje stručnog žirija· najuspešnijem profesoru svake godine.

SARADNJA

Uspostavljajući mostove saradnje od 1997. godine intenzivno sarađuje sa Muzičkom školom iz Pomaza (Mađarska) razmenjujući stručna iskustva i negujući prijateljske odnose. OMŠ “Josip Slavenski” u Novom Sadu i dalje je otvorena za sve oblike saradnje i komunikacije sa slišnim muzičkim institucijama.

2010. godine, za desetogodišnjicu, obnovljeno je bratimljenje i održan zajednički koncert profesora naše i njihove škole u Pomazu (Mađarska). Takođe od prošle godine započeta je saradnja razmene profesora i poseta nastavi sa muzičkim školama iz Vrhnike (Slovenija).


JAVNI ČAS SOLFEĐA

Učenici prvih razreda su s nestrpljenjem iščekivali 27. maj 2010 godine, jer je za taj dan zakazan javni čas solfeđa. Vredno su se pripremali pevajući  pesme koje su imale svaka svoju svrhu u nastavi solfeđa. Uvežbavali su i izvođenje ritma uz Orfov instrumentarij, radosno donosili potreban broj ritmičkih štapića kako bi što veći broj učenika bio uključen i vrlo požrtvovno su došli  na zajedničku probu. Ushićenje je počelo da raste kad se taj dan približio. Roditelji su rezervisali to posle podne kako bi se svojim prisustvom više upoznali sa izazovima koje nosi predmet solfeđo i kako bi podelili radost muziciranja sa svojom decom i njihovim vršnjacima. Bilo je tu i muzičkih igara i kviza i gledanje fotografija sa nastave solfeđa... Sve u svemu, predivno posle podne smo proveli zajedno!

Dragi naši đaci, ponosni smo na vas!!!
Goca, Ljilja, Jelena i Vlasta
(nastavnici solfedja-Teoretski odsek)

REZULTATI I NASTUPI

Radi negovanja i razvoja muziške kulture kod najmlađih, škola sarađuje sa predškolskim ustanovama i osnovnim školama, priređujući programske koncerte. Mnogobrojne su kulturne manifestacije u gradu na kojima nastupaju učenici škole. Nastupaju na koncertima, snimaju za radio i televiziju. Učestvujuci na takmičenjima, smotrama i festivalima proteklih godina, učenici škole osvajali su mnogobrojne nagrade i priznanja.

11.05.2009. god. održan je svečani koncert škole gde su združeni hor i orkestar učenika kao i nastup orkestra harmonika sastavljen od tadašnjih i bivših učenika škole predhodnih generacija. Takođe 2010. godine na svečanom koncertu (uvek 11.05.) prvi put je održan celovečernji koncert profesora škole: solisti, kvartet flauta, ansambl harmonika i tambura i hor.