Rezultati 2017 pijanisticko takmičenje -učenici naše škole

Na  X Međunarodnom pijanističkom takmičenju   koje je održano od 12. do 14.05.2017.godine u Novom Sadu, učenici naše škole postigli su sledeće rezultate:

 

naziv takmičenja

ime i prezime učenika

plasman

ime i prezime  profesora/kl.saradnik

 bebi kategorija

X Međunarodno pijanističko takmičenje Novi Sad  

KOVJANIĆ JOVANA

97.80 bodova-

I-4 nagrada

 Sara  Ćaćić

X Međunarodno pijanističko takmičenje Novi Sad  

LAKIĆ ELENA

95.40 bodova-

I-7 nagrada

Ivana Popović

X Međunarodno pijanističko takmičenje Novi Sad   

PRIBIĆ KATARINA

94.00 bodova-

I-11 nagrada

Maja Vukobrat

X Međunarodno pijanističko takmičenje  Novi Sad  

PUPOVAC VLADANA

91.60 bodova-

I-15 nagrada

 

 

 

 

 

 

Olivera Sekulić

I kategorija

X Međunarodno pijanističko takmičenje  Novi Sad  

PAKLEDINAC DAVID

92.00 bodova-

I-9 nagrada

Milka Ćaćić

X Međunarodno pijanističko takmičenje  Novi Sad  

DŽUNIĆ IVANA

85,25 bodova-

II-4 nagrada

Maja Vukobrat

X Međunarodno pijanističko takmičenje  Novi Sad  

DMITROVIĆ SOFIA

85,00 bodova-

II-5 nagrada

Olivera Sekulić

X Međunarodno pijanističko takmičenje  Novi Sad  

TOLMAČEV ISKRA

84,20bodova-

II-7 nagrada

Popov Todorović Senka

II kategorija

X Međunarodno pijanističko takmičenje  Novi Sad  

NISTORAN NEMANJA

97.00 bodova-

I-1 nagrada

Olivera Sekulić

X Međunarodno pijanističko takmičenje  Novi Sad  

ŽIVKOVIĆ IRINA

94.25 bodova-

I-4 nagrada

Milica Vukobrat

X Međunarodno pijanističko takmičenje  Novi Sad  

ŠAMATIĆ IRINA

87,40 bodova-

II-3 nagrada

Sara Ćaćić

III kategorija

X Međunarodno pijanističko takmičenje Novi Sad  

OSTOJIĆ FILIPA

85.40 bodova-

II-4 nagrada

Popov todorović Senka

X Međunarodno pijanističko takmičenje Novi Sad  

VOJINOVIĆ IVAN

84.80 bodova-

II-5 nagrada

Ivana Popović

X Međunarodno pijanističko takmičenje Novi Sad  

BAJIĆ MATEA

81.80 bodova-

II-7 nagrada

Maja Vukobrat

IV kategorija

X Međunarodno pijanističko takmičenje Novi Sad

MARJANOVIĆ LARA

69,40 bodova-

pohvala

Ela Banković

V kategorija

X Međunarodno pijanističko takmičenje  Novi Sad  

KOVAČOVA IVETA

73.80 bodova-

III-2 nagrada

Ivana Šoškić

X Međunarodno pijanističko takmičenje  Novi Sad  

 

NEMET ANDREA

69,20 bodova-

pohvala

Ela Banković

VI kategorija

X Međunarodno pijanističko takmičenje Novi Sad  

PETKOVIĆ DORA

98,60 bodova-

I-1 nagrada

Aleksandra Vujović

X Međunarodno pijanističko takmičenje Novi Sad  

ILIN TEODORA

91.000 bodova-

I-3 nagrada

Irena Jovanović

 

                                                                                                                                                         ČESTITAMO!!!

Završni koncert X Međunarodnog pijanističkog takmičenja

Pozivamo Vas na svečani završni koncert i dodelu diploma X Međunarodnog pijanističkog takmičenja,

koji će se održati  20.maja 2017.godine u 12h u svečanoj sali škole.

 

 

IV takmičenje iz muzičko-teorijskih disciplina "Kornelije"

ČETVRTO TAKMIČENJE IZ MUZIČKO – TEORIJSKIH DISCIPLINA „KORNELIJE“  održano 13.05.2017.godine

u MŠ „Kornelije Stanković“ u Beogradu

 

Učenici naše škole postigli su sledeće rezultate: 

                                                                            III a kategorija /V razred sofeđa – teorija muzike:

 

1.Vanja Perić, V razred  –klasa: Jelena Borđoški

                                                            100 bodova I nagrada

 

2.Aleksandar Gađanski, V razred   -klasa: Vlasta Orčić

                                                            100 bodova I nagrada

 

                                                                           III b kategorija/ VI razred solfeđa – teorija muzike:

 

1.Teodora Ilin, VI razred - klasa: Gordana Opačić

 

                                                            100 bodova I nagrada

 

Međunarodni susreti violinista 2017

Na  Međunarodnim susretima violinista  koji  su održani  06. i 07.05.2017.godine u Sremskim Karlovcima, učenici naše škole postigli su sledeće rezultate:

naziv takmičenja

ime i prezime učenika

plasman

ime i prezime  profesora/kl.saradnik

 predkategorija

Međunarodni susreti violinista

Sr. Karlovci

POLJANSKI MARIJA

 

98.20 bodova-

I-3 nagrada

Čizmić Milan

kl. saradnik: Sara  Ćaćić

Međunarodni susreti violinista 

Sr. Karlovci

ALEKSANDROVIĆ BOŠKO

 

98.00 bodova-

I-4 nagrada

Mulić Dušan

kl. saradnik: Ana Vujević

I kategorija

Međunarodni susreti violinista 

Sr. Karlovci

ČIZMIĆ MATEA

95.20 bodova-

I-6 nagrada

Ranković Slavica

kl. saradnik: Sara Ćaćić

Međunarodni susreti violinista 

Sr. Karlovci

MIRKOV DUNJA

93.80 bodova-

I-9 nagrada

Kovač Katarina

kl. saradnik:Mira Radmilović

Međunarodni susreti violinista 

Sr. Karlovci

JAMNIK VIKTOR

92.60 bodova-

I-11 nagrada

Marija Hercenberger

kl. saradnik: Mira Radmilović

Međunarodni susreti violinista 

Sr. Karlovci

BAJIĆ PAVLE

92.20bodova-

I-12 nagrada

Čizmić Milan

kl. saradnik: Sara  Ćaćić

II kategorija

Međunarodni susreti violinista 

Sr. Karlovci

TRIPKOVIĆ MILAN

93.80 bodova-

I-4 nagrada

Ranković Slavica

kl. saradnik: Sara Ćaćić

Međunarodni susreti violinista 

Sr. Karlovci

STAMENOV LANA

92.00 bodova-

I-6 nagrada

Čizmić Milan

kl. saradnik: Mira Radmilović

Međunarodni susreti violinista 

Sr. Karlovci

 

 

MEŠI MIA

88.60 bodova-

II nagrada

Marija Hercenberger

kl. saradnik: Mira Radmilović

III kategorija

Međunarodni susreti violinista 

Sr. Karlovci

RADUL RAMONA

96.40 bodova-

I-4 nagrada

Čizmić Milan

kl. saradnik: Mira Radmilović

Međunarodni susreti violinista 

Sr. Karlovci

ILINČIĆ MILICA

85.00 bodova-

II-3 nagrada

Ranković Slavica

kl. saradnik: Sara Ćaćić

V kategorija

Međunarodni susreti violinista 

Sr. Karlovci

TAŠIN NEVENA

95.40 bodova-

I-2 nagrada

Čizmić Milan

kl. saradnik: Sara Ćaćić

VI kategorija

Međunarodni susreti violinista 

Sr. Karlovci

DERETIĆ SIMONA

97.20 bodova-

I-2 nagrada

Ranković Slavica

kl. saradnik: Sara Ćaćić

Međunarodni susreti violinista 

Sr. Karlovci

JAVORNIK MARTIN JAN

73.20 bodova-

III-2 nagrada

Ranković Slavica

kl. saradnik: Sara Ćaćić

 

                                                                                                                                                         ČESTITAMO!!!