II Takmičenje mladih solfeđista

Na  II Takmičenju mladih solfeđista koje je održano  08.04.2017. godine uZrenjaninu,učenici naše škole postigli su sledeće rezultate:

ime takmičenja ime i prezime učenika plasman ime i prezime  profesora/kl.saradnik
I kategorija

II Takmičenje mladih solfeđista,

Zrenjanin

"Iza duge"

Jana Vasić, Milica Tokin, David Pakledinac

100 bodova-

I-1 nagrada

LAUREAT

Vlasta Orčić

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Zr ekipa Iza duge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ČESTITAMO!!!

Republičko takmičenje -flauta

Na REPUBLIČKOM TAKMIČENJU 2017. koje je održano 03.04.2017.godine u Beogradu učenice naše škole postigle su sledeće rezultate:

ime takmičenja ime i prezime učenika plasman ime i prezime  profesora/kl.saradnik
predkategorija

REPUBLIČKO TAKMIČENJE 2017

Beograd

JANA VASIĆ

95.5bodova-

I-5 nagrada

Marijana Josipović-Mirković

kl.saradnik:Lena Negić

REPUBLIČKO TAKMIČENJE 2017

Beograd

 MAJA

 NJEGOVAN

93.00 bodova-

II-3 nagrada

Marijana Josipović-Mirković

kl.saradnik:Lena Negić

REPUBLIČKO TAKMIČENJE 2017

Beograd

 ANDREJA

 ANTIĆ

 

87.67 bodova-

II-13 nagrada

Ivana Jurca

kl.saradnik:Lena Negić

REPUBLIČKO TAKMIČENJE 2017

Beograd

 DORIA     PETRANEK

79.00 bodova-

III-9  nagrada

Jelena Boroš

kl.saradnik:Lena Negić

         

                                                                                                                                                         ČESTITAMO!!!

Na REPUBLIČKOM TAKMIČENJU 2017. koje je održano  03. i  04.04.2017.godine u Beogradu učenici naše škole postigli su sledeće rezultate:

ime takmičenja ime i prezime učenika plasman ime i prezime  profesora/kl.saradnik
I kategorija

REPUBLIČKO TAKMIČENJE 2017

Beograd

DUNJA LONČAR

97.33 bodova-

I-3 nagrada

Jelena Krmpotić-Borbelj

kl.saradnik:Lena Negić

REPUBLIČKO TAKMIČENJE 2017

Beograd

KATARINA SLADOJEVIĆ

95.00 bodova-

I-10 nagrada

Jelena Krmpotić-Borbelj

kl.saradnik:Lena Negić

REPUBLIČKO TAKMIČENJE 2017

Beograd

BRANKA PETKOVIĆ

94.43 bodova-

II-2 nagrada

Jelena Krmpotić-Borbelj

kl.saradnik:Lena Negić

REPUBLIČKO TAKMIČENJE 2017

Beograd

VASILIJA PETROVIĆ

93.23 bodova-

II-6  nagrada

Jelena Boroš

kl.saradnik:Lena Negić

REPUBLIČKO TAKMIČENJE 2017

Beograd

DANE ZIVLAK

79.00 bodova-

III-8 nagrada

Jelena Krmpotić-Borbelj

  kl.saradnik:Lena Negić

                                                                                                                                                         ČESTITAMO!!!

                                                                                                                                                                                   

Republičko takmičenje -gudači

Na takmičenju  REPUBLIČKOM TAKMIČENJU 2017.  koje je održano u Beogradu 30.03.2017.godine učenici naše škole postigli su sledeće rezultate:

ime takmičenja ime i prezime učenika plasman ime i prezime  profesora/kl.saradnik
I kategorija

REPUBLIČKO TAKMIČENJE 2017

Beograd

MALI NS KVARTET

Marija Poljanski

Matea Čizmić

Pavle Bajić Milan Tripković

85.67 bodova-

II-2 nagrada

Slavica Ranković

Milan Čizmić

II kategorija

REPUBLIČKO TAKMIČENJE 2017

Beograd

TRIO SLAVENSKI

Simona Deretić

Kristina Lakić

Nevena Tašin

 

95.83bodova-

I-4  nagrada

Slavica Ranković

Milan Čizmić

         

                                                                                                                                             

kvartet gudači

     ČESTITAMO !!!

Šesti festival gudača -Šabac 2017.god.

Na Šestom Festivalu Gudača  koje je održano  01. i 02.04.2017.godine u Šapcu učenici naše škole postigli su sledeće rezultate:

ime takmičenja ime i prezime učenika plasman ime i prezime  profesora/kl.saradnik
I kategorija

Šesti Festival Gudača  

Šabac

MATEA ČIZMIĆ

100 bodova-

I-2 nagrada

Slavica Ranković

kl.saradnik: Sara Ćaćić

Šesti Festival Gudača  

Šabac

PAVLE BAJIĆ

96.00 bodova-

I-6 nagrada

Milan Čizmić

kl.saradnik: Sara Ćaćić

V kategorija

Šesti Festival Gudača  

Šabac

KRISTINA LAKIĆ

96.00 bodova-

I-1 nagrada

Milan Čizmić

kl.saradnik: Sara Ćaćić

Šesti Festival Gudača  

Šabac

NEVENA TAŠIN

91.00 bodova-

I-2  nagrada

Milan Čizmić

kl.saradnik: Sara Ćaćić

                                                                                                                                                         ČESTITAMO!!!