Moskovski međunarodni festival slovenske muzike

Na  Moskovskom međunarodnom festivalu slovenske muzike  koje je održano od  18.  do 21.05.2017.godine u Moskvi  učenici naše škole postigli su sledeće rezultate:

Naziv takmičenja

ime i prezime učenika

plasman

ime i prezime  profesora/kl.saradnik

III razred

Moskovski međunarodni festival slovenske muzike,

Moskva

VIŠIĆ ALEKSANDAR

 

LAUREAT

II stepena

Galina Subotin

kl. saradnik: Ela Banković

V razred

Moskovski međunarodni festival slovenske muzike,

Moskva

TOT VLADIMIR

LAUREAT

III stepena

Galina Subotin

kl. saradnik: Ela Banković

Moskovski međunarodni festival slovenske muzike,

Moskva

JANKOVIĆ SANDRA

POČASNA DIPLOMA

Galina Subotin

kl. saradnik: Ela Banković

Moskovski međunarodni festival slovenske muzike,

Moskva

"NOVOSADSI TAMBURAŠI"

POČASNA DIPLOMA

Galina Subotin

kl. saradnik: Ela Banković

 

                                                                                                                                                         ČESTITAMO!!!

Takmičenje mladih pijanista "Pianissimo" 2017 Subotica

Na TAKMIČENJU MLADIH PIJANISTA "PIANISSIMO" 2017.  koje je održano 19.05 i 20.05.2017.godine u Subotici učenice naše škole postigle su sledeće rezultate:

ime takmičenja

ime i prezime učenika

plasman

ime i prezime  profesora/kl.saradnik

II kategorija

TAKMIČENJE MLADIH PIJANISTA "PIANISSIMO" 2017

Subotica

BAJEVA MARIJA

95.00 bodova-

I-3 nagrada

Simikić Anđelka

V kategorija

TAKMIČENJE MLADIH PIJANISTA "PIANISSIMO" 2017

Subotica

BABIĆ SUNČICA

93.00 bodova-

I-2 nagrada

Simikić Anđelka

 

 

                                                                                                                                                            ČESTITAMO !!!

 

 

 

Takmičenje "Mladi virtuoz" Beograd

Na TAKMIČENJU "MLADI VIRTUOZ" 2017.  koje je održano 22.05.2017.godine u Beogradu učenice naše škole postigle su sledeće rezultate:

 

ime takmičenja

ime i prezime učenika

plasman

ime i prezime  profesora/kl.saradnik

I kategorija

TAKMIČENJE "MLADI VIRTUOZ" 2017.  

Beograd

ĐUROVIĆ MARIJA

97.00 bodova-

I-2 nagrada

Josipović Mirković Marijana

kl. saradnik: Negić Lena

II kategorija

TAKMIČENJE "MLADI VIRTUOZ" 2017.  

Beograd

NJEGOVAN MAJA

98.00 bodova-

I-3 nagrada

Josipović Mirković Marijana

kl. saradnik: Negić Lena

VI Međunarodno muzičko takmičenje Fantast 2017

Na  VI Međunarodnom muzičkom takmičenju "Fantast 2017"  koje se održava od 15. do 23.05.2017.godine u Bečeju učenici naše škole postigli su sledeće rezultate:

ime takmičenja

ime i prezime učenika

plasman

ime i prezime  profesora/kl.saradnik

 bebi kategorija

VI Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2017"

Bečej

POLJANSKI MARIJA

96.00 bodova-

I- nagrada

Čizmić Milan

kl. saradnik: Ćaćić Sara

VI Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2017"

Bečej

ALEKSANDROVIĆ BOŠKO

94.33 bodova-

I- nagrada

Mulić Dušan

kl. saradnik: Ana Vujević

I kategorija

VI Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2017"

Bečej

ČIZMIĆ MATEA

96.33 bodova-

I- nagrada

Ranković Slavica

kl. saradnik: Ćaćić Sara

VI Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2017"

Bečej

BAJIĆ PAVLE

 

 

 

89.00 bodova-

II- nagrada

Čizmić Milan

kl. saradnik: Ćaćić Sara

II kategorija

VI Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2017"

Bečej

TRIPKOVIĆ MILAN

90.00 bodova-

I- nagrada

Čizmić Milan

kl. saradnik: Ćaćić Sara

III kategorija

VI Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2017"

Bečej

LUČIĆ ALEKSANDAR

94.00 bodova-

I- nagrada

Čizmić Milan

kl. saradnik: Ćaćić Sara

VI Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2017"

Bečej

ILINČIĆ MILICA

81.00 bodova-

II- nagrada

Ranković Slavica

kl. saradnik: Ćaćić Sara

V kategorija

VI Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2017"

Bečej

TAŠIN NEVENA

99.00 bodova-

II- nagrada

Čizmić Milan

kl. saradnik: Ćaćić Sara

VI kategorija

VI Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2017"

Bečej

DERETIĆ SIMONA

99.67bodova-

I-nagrada

Ranković Slavica

kl. saradnik: Ćaćić Sara

 

                                                                                                                                                         ČESTITAMO!!!

 

Na  VI Međunarodnom muzičkom takmičenju "Fantast 2017"  koje se održava od 15. do 23.05.2017.godine u Bečeju učenici naše škole postigli su sledeće rezultate:

ime takmičenja

ime i prezime učenika

plasman

ime i prezime  profesora/kl.saradnik

 bebi kategorija

VI Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2017"

Bečej

BOGDAN SOFIJA

98.33 bodova-

I- nagrada

 Milošević Damir

I kategorija

VI Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2017"

Bečej

AJDŽANOVIĆ MILOŠ

90.33 bodova-

I- nagrada

Ružičin Branko

V kategorija

VI Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2017"

Bečej

ILIĆ MIROSLAV

86.67 bodova-

II- nagrada

Segedinac Olivera

VI kategorija

VI Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2017"

Bečej

JANJIĆ SARA

77,67 bodova-

III-nagrada

Jovanović Vesna

 

                                                                                                                                                                        ČESTITAMO!!!

Na  VI Međunarodnom muzičkom takmičenju "Fantast 2017"  koje se održava od 15. do 23.05.2017.godine u Bečeju učenici naše škole postigli su sledeće rezultate:

ime takmičenja

ime i prezime učenika

plasman

ime i prezime  profesora/kl.saradnik

 bebi kategorija

VI Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2017"

Bečej

PUPOVAC SONJA

92.00 bodova-

I- nagrada

 Novković Dušan

 

                                                                                                                                                         ČESTITAMO!!!

 

Na  VI Međunarodnom muzičkom takmičenju "Fantast 2017"  koje se održava od 15. do 23.05.2017.godine u Bečeju učenici naše škole postigli su sledeće rezultate:

ime takmičenja

ime i prezime učenika

plasman

ime i prezime  profesora/kl.saradnik

 bebi kategorija

VI Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2017"

Bečej

KOVJANIĆ JOVANA

98.67 bodova-

I- nagrada

 Sara  Ćaćić

II kategorija

VI Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2017"

Bečej

ŠAMATIĆ IRINA

100.00 bodova-

I- nagrada

Sara  Ćaćić

VI Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2017"

Bečej

TAŠIN GALINA

99,67 bodova-

I-nagrada

Sara  Ćaćić

                                                                                                                                                         ČESTITAMO!!!

 

Na  VI Međunarodnom muzičkom takmičenju "Fantast 2017"  koje se održava od 15. do 23.05.2017.godine u Bečeju učenici naše škole postigli su sledeće rezultate:

ime takmičenja

ime i prezime učenika

plasman

ime i prezime  profesora/kl.saradnik

VI kategorija

VI Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2017"

Bečej

PETKOVIĆ DORA

100.00 bodova-

I- nagrada

Aleksandra Vujović

VI Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2017"

Bečej

ILIN TEODORA

97,00 bodova-

I-nagrada

Irena Jovanović

 

                                                                                                                                                         ČESTITAMO!!!