IV Internacionalno horsko takmičenje Aleksandar Nisis Morfidis

 

Na IV Internacionalnom horskom 

takmičenju za mlade muzičare Aleksandar Nisis Morfidis,

koje je održano  22.04.2017. godine

u Novom Sadu, učenici naše škole postigli su sledeće rezultate:

  

ime takmičenja

ime i prezime učenika

plasman

ime i prezime  profesora/kl.saradnik

I kategorija

IV Internacionalno horsko takmičenje za mlade muzičare Aleksandar Nisis Morfidis, Novi Sad

 "Slavenski"

88 bodova-

II nagrada

Ljiljana Stojmenović

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ČESTITAMO !!!

Vrtić Veseljko u poseti OMŠ "Josip Slavenski"

Dana 11.04.2017.godine održana je prezentacija muzičke škole drugarima iz vrtića "Veseljko" N.Sad.

Vrtić Veseljko u poseti našoj školi

Republičko takmičenje UMBPS -gudači

Na   Republičkom takmičenju UMBPS  koje je održano 09.04.2017.godine  u Beogradu učenice naše škole postigle su sledeće rezultate :

ime takmičenja ime i prezime učenika plasman ime i prezime  profesora/kl.saradnik
III-a kategorija

Republičko takmičenje UMBPS ,

Beograd

SIMONA DERETIĆ

99.00 bodova-

I nagrada

Slavica Ranković

kl. saradnik: Sara Ćaćić

Republičko takmičenje UMBPS ,

Beograd

NEVENA TAŠIN

86.00 bodova-

III nagrada

Milan Čizmić

kl. saradnik: Sara Ćaćić

Republičko takmičenje UMBPS ,

Beograd

KRISTINA LAKIĆ

85.00 bodova-

III nagrada

Milan Čizmić

kl. saradnik: Sara Ćaćić

           

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        ČESTITAMO !!!

Republičko takmičenje UMBPS - ansambli

Na REPUBLIČKOM TAKMIČENJU, u organizaciji UMBPS,   koje je održano u Beogradu 09.04.2017.godine učenici naše škole postigli su sledeće rezultate:

ime takmičenja ime i prezime učenika plasman ime i prezime  profesora/kl.saradnik
II kategorija

REPUBLIČKO TAKMIČENJE UMBPS

Beograd

"Novosadskitamburaši"

Aleksandar Krstić

Vito Ilić

Sandra Janković

Vladimir Tot

Aleksandar Višić

Tamara Švonja

Aleksa Tot

Nikola Šumaruna

Luka Polanec

97.00 bodova-

I nagrada

Galina Subotin

kl. saradnik: Ela Banković

REPUBLIČKO TAKMIČENJE  UMBPS

Beograd

TRIO "SLAVENSKI"

Simona Deretić

Kristina Lakić

Nevena Tašin

95.00 bodova-

I nagrada

Slavica Ranković

Milan Čizmić

REPUBLIČKO TAKMIČENJE UMBPS

Beograd

DUO "AMABILE"

Kristina Lakić

Nevena Tašin

94.00 bodova-

II  nagrada

Milan Čizmić

 republičko UMBPS tambura 1

republičko UMBPS tambura