KLAVIR-  TREĆA  kategorija

TAKMIČAR

BODOVI

PLASMAN

1

Salih bašić Lejla

X

X

2

Stojmenović Mia

99.6

I – 2

3

Tašin Galina

89.5

II – 1

4

Ćudić Sara

X

X

5

Halilović Alma

77.25

III – 2

6

Hodžić Mia

X

X

7

Džebo Adna

X

X

8

Škaro Aleksandra

X

X

9

Štulić Vanja

97.8

I – 4

10

Buljubašić Zara

X

X

11

Grbić Esma

X

X

12

Gligorić Nikolina

77.4

III – 1

13

Janićijević Sofija

82.4

II – 2

14

Karađuzović Hana

95.25

I – 6

15

Mijanović Branislava

82.2

II – 3

16

Nikolić Petar

98.6

I – 3

17

Nistoran Nemanja

81.6

II – 4

18

Peročević Benjamin

97

I – 5

19

Petrović Nina

76.5

III – 3

20

Rahić Ilhana

99.75

I - 1

 

Novi Sad                                              OMŠ Josip Slavenski

KLAVIR-  TREĆA  kategorija          zajednička bodovna lista