{gallery}odseci/gudacki{/gallery}

 

Šef odseka: Hercenberger Marija

U okviru ovog odseka postoje tri instrumenta:

Violina – Hercenberger Marija, Slavica Ranković,Katarina Kovač, Milan Čizmić, Dušan Mulić i Teodora Boljanac.
Gitara – Aleksandar Španović, Dušan Novković.
Tambura – Galina Subotin, Julijana Jovanović.