Kao rezultat velikog interesovanja kod dece klavirski odsek je najbrojniji u školi.

 

Predsednik stručnog veća: Jovana Spasojević

Nastavnici:

Ivana Popović, Olivera Sekulić, Milica Vukobrat, Biljana Bogosavljević Kožul, Aleksandra Vujović, Senka Popov-Todorović, Katarina Vuksanović, Irena Jovanović, Bojana Rodić, mr Anđelka Simikić, Milka Ćaćić, Sara Ćaćić, Maja Vukobrat i Ivana Šoškić.

Korepetitori: 

Mira Radmilović, Lena Pavlović, Smiljana Danilov.