{gallery}odseci/klavirski{/gallery}

 

Kao rezultat velikog interesovanja kod dece klavirski odsek je najbrojniji u školi.

Šef odseka: Jovana Spasojević

Nastavnici: Ivana Popović, Olivera Sekulić, Milica Vukobrat, Biljana Bogosavljević Kožul, Aleksandra Vujović, Senka Popov-Todorović, Katarina Vuksanović, Irena Jovanović, Bojana Rodić, Anđelka Simikić, Milka Ćaćić, Sara Ćaćić, Maja Vukobrat i Ivana Novak.