Godine 1959 osnovana je Osnovna muzička škola ”Josip Slavenski” u Novom Sadu.

Škola ima 5 odseka:
- klavirski
gudački
- duvački
- odsek harmonike
- teoretski

i 524 učenika i 44 profesora i mnogostranu saradnju sa muzičkim institucijama, predškolskim i osnovnim školama u Novom Sadu. OMŠ ”Josip Slavenski” se od 1990. godine nalazi u Radničkoj ulici 19-a.

Pozivamo Vas na saradnju, na svečane koncerte škole koji se održavaju u decembru i maju kao i na prijemne ispite u majskom roku.

Postanite i ostanite prijatelji najbolje osnovne muzičke škole u Srbiji: Osnovne muzičke škole ”Josip Slavenski” Novi Sad !

 

Direktor Škole
Aleksandar Ðurić, prof.