Naša učenica, Ana Jovanović IV razreda klavira iz klase Katarine Vuksanović, osvojila je maksimalnih 100 bodova i proglašena je za LAUREATA XVII Internacionalnig festivala muzike Ub - instrument klavir.

Čestitamo!!!