06. Aprila na Međunarodnom takmičenju iz solfeđa učenica Daria Kovalenko, klasa Sofija Makan, osvojila je I nagradu sa 96,6 bodova, a 14. Aprila na takmičenju "Viva La Musica" osvojila je I nagradu sa 99 bodova i time je bila laureat u svojoj kategoriji. Čestitamo!