Ime i prezime učenika:

Kategorija:

Broj bodova/nagrada

Klasa:

DARIA KOVALENKO

IIa – solfeđo

100 bodova – I nagrada

Sofija Makan

DARIA KOVALENKO

IIb – teorija

94 bodova – II nagrada

Sofija Makan

VANJA BILIĆ

IIIb – teorija

100 bodova – I nagrada

Sofija Makan

LUKA LEHOTSKI

IIIb - teorija

100 bodova – I nagrada

Ljiljana Stojmenović

NIKOLA JAKOVLJEVIĆ

IIIb - teorija

95 bodova – I nagrada

Ljiljana Stojmenović

 

 

 Čestitamo učenicima i njihovim nastavnicima!