Naše profesorke, mr Anđelka Simikić i Lena Negić

upoznaće vas za zanimljivim sadržajima i  poznatim melodijama

kroz kompozicije za KLAVIRSKI DUO.

Na programu su dela E.Griga, A.Dvoržaka, A. Hačaturjana....
 
Piano City- Likovni salon kulturnog centra, nedelja 09.09.u 15h