Na  Festivalu "ISIDOR BAJIĆ"  koji je održan od 11. do 28.05.2018.godine u Novom Sadu,

učenici naše škole postigli su sledeće rezultate:

ime takmičenja

ime i prezime učenika

plasman

ime i prezime  profesora/kl.saradnik

                                                     bebi kategorija

Festivalu "ISIDOR BAJIĆ" 

Novi Sad

VUČKOVIĆ IVANA

klavir

99.50 bodova-

I-3 nagrada

Spasojević Jovana

I kategorija

Festivalu "ISIDOR BAJIĆ" 

Novi Sad

SPASOJEVIĆ SIMONA

klavir

99.50 bodova-

I-4 nagrada

Spasojević Jovana

Festivalu "ISIDOR BAJIĆ" 

Novi Sad

ALIĆ HANA

klavir

98.00 bodova-

I-7 nagrada

Simikić Anđelka

Festivalu "ISIDOR BAJIĆ" 

Novi Sad

VUJAČIĆ KSENIJA

klavir

93.33 bodova-

I-12 nagrada

Šoškić Ivana

 

 

                                                       II kategorija

Festivalu "ISIDOR BAJIĆ" 

Novi Sad

BAJEVA MARIJA

klavir

100.00 bodova-

I-1 nagrada

Simikić Anđelka

                                                         IV kategorija

Festivalu "ISIDOR BAJIĆ" 

Novi Sad

ĐURIĆ MILICA

klavir

98.00 bodova-

I-2 nagrada

Spasojević Jovana

Festivalu "ISIDOR BAJIĆ" 

Novi Sad

ČERVENJI MARTIN

klavir

96.33 bodova-

I-3 nagrada

Šoškić Ivana

                                                       VI kategorija

Festivalu "ISIDOR BAJIĆ" 

Novi Sad

KOVAČ IVETA

klavir

96,00 bodova-

I-3 nagrada

Šoškić Ivana

Festivalu "ISIDOR BAJIĆ" 

Novi Sad

BABIĆ SUNČICA

klavir

90,00 bodova-

I-4 nagrada

Simikić Anđelka

                                                                                                                                                         ČESTITAMO!!!