Na  VII Međunarodnom muzičkom takmičenju "Fantast 2018"  koje se održava od 14. do 24.05.2017.godine u Bečeju učenici naše škole postigli su sledeće rezultate:

ime takmičenja

ime i prezime učenika

plasman

ime i prezime  profesora/kl.saradnik

Bebi kategorija

VII Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2018"

Bečej

ČIZMIĆ TIA

klavir

99,67 bodova-

I- nagrada

 Sara  Ćaćić

VII Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2018"

Bečej

BRCANSKI NAĐA

klavir

98,00bodova-

I- nagrada

Katarina Vuksanović

VII Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2018"

Bečej

VUČKOVIĆ IVANA

klavir

98,00 bodova-

I- nagrada

Jovana Spasojević

I kategorija

VII Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2018"

Bečej

JOVANOVIĆ ANA

klavir

99,67bodova-

I- nagrada

Katarina Vuksanović

VII Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2018"

Bečej

SPASOJEVIĆ SIMONA

klavir

99,33 bodova-

I-nagrada

Jovana Spasojević

 

VII Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2018"

Bečej

KOVJANIĆ JOVANA

klavir

95,00 bodova-

I-nagrada

Sara  Ćaćić

VII Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2018"

Bečej

JAKŠIĆ KATARINA

klavir

93,00bodova-

I-nagrada

Katarina Vuksanović

VII Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2018"

Bečej

RAIČEVIĆ LENA klavir

90,67 bodova-

I-nagrada

Aleksandra Vujović

 

II kategorija

VII Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2018"

Bečej

VUKIĆ JELENA

klavir

90,00bodova-

I- nagrada

Aleksandra Vujović

 

III kategorija

VII Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2018"

Bečej

STOJMENOVIĆ MIA

klavir

100,00bodova-

I- nagrada

Aleksandra Vujović

VII Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2018"

Bečej

TAŠIN GALINA

klavir

98,00bodova-

I- nagrada

Bojana Rodić

IV kategorija

VII Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2018"

Bečej

ĐURIĆ MILICA

klavir

99,00bodova-

I- nagrada

Jovana Spasojević

 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                            ČESTITAMO!!!

ime takmičenja

ime i prezime učenika

plasman

ime i prezime  profesora/kl.saradnik

 I kategorija

VII Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2018"

Bečej

ALEKSANDROVIĆ BOŠKO

violina

83.33 bodova-

II- nagrada

Dušan Mulić

kl. saradnik: Biljana Bogosavljević Kožul

VII Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2018"

Bečej

STOJŠIĆ NEVENA

violina

74.67 bodova-

III- nagrada

Marija Hercenberger

kl. saradnik: Mira Radmilović

III kategorija

VII Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2018"

Bečej

MEŠI MARIJANA MIA

violina

73.33 bodova-

III- nagrada

Marija Hercenberger

kl. saradnik: Mira Radmilović

V kategorija

VII Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2018"

Bečej

PAČIRSKI JELENA

violina

94.67 bodova-

I- nagrada

Milan Čizmić

kl. saradnik: Boris Jekić

 

 

VI kategorija

VII Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2018"

Bečej

LAKIĆ KRISTINA

violina

99.00 bodova-

I- nagrada

Čizmić Milan

kl. saradnik: Ćaćić Sara

VII Međunarodno muzičko takmičenje "Fantast 2018"

Bečej

TAŠIN NEVENA

violina

98.33 bodova-

I- nagrada

Čizmić Milan

kl. saradnik: Ćaćić Sara

                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                     ČESTITAMO!!!