Na takmičenju ,,Sirmium music fest 2018" koje je održano od 14.do 18.03.2018.godine u Sremskoj Mitrovici učenici naše škole postigli su sledeće rezultate:

Na  takmičenju  ,,SIRMIUM MUSIC FEST 2018"  koje je održano od 14. do 18.03.2018.godine u Sremskoj Mitrovici učenici naše škole postigli su sledeće rezultate:

ime takmičenja

ime i prezime učenika

plasman

ime i prezime  profesora/kl.saradnik

pretkategorija B

,,SIRMIUM MUSIC

FEST 2018"

Sremska Mitrovica

TIA ČIZMIĆ klavir

99 bodova-

I-1 nagrada

Sara Ćaćić

I kategorija

,,SIRMIUM MUSIC

FEST 2018"

Sremska Mitrovica

VLADANA PUPOVAC klavir

93 bodova-

II-3 nagrada

Olivera Sekulić

,,SIRMIUM MUSIC

FEST 2018"

 Sremska Mitrovica

SOFIJA DMITROVIĆ

klavir

92.3 bodova-

II-5 nagrada

Olivera Sekulić

II kategorija

,,SIRMIUM MUSIC

FEST 2018"

Sremska Mitrovica

MIA STOJMENOVIĆ klavir

96 bodova-

I-5 nagrada

Aleksandra Vujović

         

                                                                                                                                                      ČESTITAMO!!!!

 

ime takmičenja

ime i prezime učenika

plasman

ime i prezime  profesora/kl.saradnik

pretkategorija

,,SIRMIUM MUSIC

FEST 2018"

Sremska Mitrovica

UROŠ MARJANOVIĆ klarinet

99 bodova-

I-1 nagrada

Darko Davidović

kl.saradnik:Lena Negić

I kategorija

,,SIRMIUM MUSIC

FEST 2018"

Sremska Mitrovica

DARIA ARNAUTOVIĆ klarinet

97.6 bodova-

I-1 nagrada

Darko Davidović

kl.saradnik:Lena Negić

         

                                                                                                                                                      ČESTITAMO!!!!