Osnovna muzička škola \" Josip Slavenski\", na osnovu člana 39 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (\"Službeni glasnik RS\", broj 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), a saglasno Uputstvu za objavljivanje informatora o radu državnog organa (\"Službeni glasnik RS\", broj 57/05 i 68/10), izradila je Informator o radu skole.

Informator je dostupan građanima koji su zainteresovani da ostvare uvid u informacije od javnog značaja kojima raspolaže Škola.

Informacije su, u formi Informatora, objavljene  26.10.2010. godine, a na sajtu Škole nalaze se od  27.10.2010.godine.

 

Sadržaj: