kategorija

Ime Ekipe

BODOVI

NAGRADA

III

Trio krešendo - MŠ Novi Kneževac

96.17

I nagrada