kategorija

IME EKIPE

BODOVI

NAGRADA

IV b

Babić Dušan

81.50

II nagrada

IV b

Janjić Milica

54.25

Pohvala

IV b

Šljukić Sanja

63.50

Pohvala

IV b

Petrović Aleksandra

62.25

Pohvala