kategorija

IMEEKIPE

BODOVI

NAGRADA

IV a

Tri četvrtine Doboj

94.29

I nagrada

IV a

Los Musicos

85.33

II nagrada

IV a

Prometej

92.54

I nagrada

IV a

Nije svejedno

86.96

II nagrada

IV a

Kako bude biće

97.38

I nagrada

IV a

Trio fantastico

90.27

I nagrada

IV a

Trio maestoso

93.27

I nagrada

IV a

NS tetrahord

88.58

II nagrada

IV a

Muzički trougao

98.75

I nagrada