Poštovani,

I ove školske 2017/2018 godine održavaće se po peti put   EKIPNI  FESTIVAL  SOLFEĐA  „SLAVENSKI“ u  OMŠ“ Josip Slavenski“ u Novom Sadu (Radnička 19a, 21 000 Novi Sad) u terminu - 23. i 24. mart  2018 godine.

Prijave učesnika treba dostaviti najkasnije do  5. marta 2018 godine

Elektronskim putempopunjavanjem obrasca na linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKmT3fjiq_hcsZMnx6xUGFw3I8heLUnlh8jpdpIKKWwfBULA/viewform?c=0&w=1

Donacija iznosi  1500,00  dinara po članu Ekipe

Uplaćuje se na račun OMŠ „ Josip Slavenski“, Novi Sad

Broj računa: 840-335666-87

Svrha uplate: Donacija za Festival solfeđa „ Slavenski“

Model: 97

Poziv na broj:  3210013

U slučaju otkazivanja, donacija se ne vraća.

Važna napomena:

  • Učenik – ne može biti predstavnik u dve različite Ekipe
  • Učenik – član iz IVa kategorije može učestvovati i u IVb kategoriji( test iz teorije ) – u tom slučaju se donacija posebno plaća

Kao osnivači  jedinstvenog festivala ekipnog tipa, radujemo se ponovnom susretu s Vama.

Očekujemo Vas na takmičarskom druženju, u prijatnoj atmosferi.

Zahvaljujemo svim koleginicama  i kolegama  za spremnost da učestvuju na Ekipnom Festivalu  solfeđa.

Nadamo se da ste bili zadovoljni organizacijom i atmosferom  na Festivalu, te da ćete i ove godine uživati  zajedno s nama i učenicima-takmičarima.

Za sve  informacije možete nam se obratiti na e - mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Primere od prošle godine možete pogledati na sajtu Škole :

http://www.slavenski.com/

S poštovanjem,

ORGANIZACIONI   TIM  EKIPNOG  FESTIVALA  SOLFEĐA:

Direktor festivala: Aleksandar Đurić,direktor škole

Gordana Opačić, predsednik stručnog veća mob. 063/ 563- 090

Vlasta Orčić, mob.065/274-2944

Ljiljana Stojmenović

Jelena Borđoški

Sofija Makan

Dragana Nedeljkov