Na  XI Međunarodnom pijanističkom takmičenju   koje je održano od 18. do 20.05.2018.godine u Novom Sadu učenici naše škole postigli su sledeće rezultate:

ime takmičenja

ime i prezime učenika

plasman

ime i prezime  profesora/kl.saradnik

 I A kategorija

XI Međunarodno pijanističko takmičenje

Novi Sad  

ČIZMIĆ TIA

klavir

100.00 bodova-

I-1nagrada

 Sara  Ćaćić

XI Međunarodno pijanističko takmičenje

Novi Sad  

BANJAC MARINA

klavir

97.00 bodova-

I-11 nagrada

Milica Vukobrat

XI Međunarodno pijanističko takmičenje

Novi Sad  

MARJANOVIĆ ANJA

klavir

95.75 bodova-

I-13 nagrada

Maja Vukobrat

XI Međunarodno pijanističko takmičenje

Novi Sad  

DROBNJAK MILA

klavir

91.25 bodova-

I-18 nagrada

Milica Vukobrat

I kategorija

XI Međunarodno pijanističko takmičenje

Novi Sad  

SPASOJEVIĆ SIMONA

klavir

98.80 bodova-

I-2 nagrada

Jovana Spasojević

XI Međunarodno pijanističko takmičenje

Novi Sad  

KOVJANIĆ JOVANA

klavir

97,20 bodova-

I-5 nagrada

Sara Ćaćić

XI Međunarodno pijanističko takmičenje

Novi Sad  

ALIĆ HANA

klavir

93,60 bodova-

I-11 nagrada

Anđelka Simikić

XI Međunarodno pijanističko takmičenje

Novi Sad  

KOVAČEVIĆ TARA

klavir

93,00 bodova-

I-12 nagrada

Milica Vukobrat

XI Međunarodno pijanističko takmičenje

Novi Sad  

PRIBIĆ KATARINA

klavir

92,60 bodova-

I-13 nagrada

Maja Vukobrat

XI Međunarodno pijanističko takmičenje

Novi Sad  

RAIČEVIĆ LENA

klavir

92,00 bodova-

I-14 nagrada

Aleksandra Vujović

XI Međunarodno pijanističko takmičenje

Novi Sad  

VODOPIVEC JANA

klavir

90,40 bodova-

I-15 nagrada

Maja Vukobrat

XI Međunarodno pijanističko takmičenje

Novi Sad  

RAMIČIĆ TEA

klavir

86,40 bodova-

II-2 nagrada

Olivera Sekulić

II kategorija

XI Međunarodno pijanističko takmičenje

Novi Sad  

BAJEVA MARIJA

klavir

98.00 bodova-

I-2 nagrada

Anđelka Simikić

XI Međunarodno pijanističko takmičenje

Novi Sad  

VUKIĆ JELENA

klavir

89.40 bodova-

II-1 nagrada

Aleksandra Vujović

XI Međunarodno pijanističko takmičenje

Novi Sad  

DESPOTOVIĆ SELENA

klavir

81,20 bodova-

II-6 nagrada

Olivera Sekulić

XI Međunarodno pijanističko takmičenje

Novi Sad  

NINKOVIĆ DAVID

klavir

79,00 bodova-

III-1 nagrada

Senka Popov Todorović

XI Međunarodno pijanističko takmičenje

Novi Sad  

DŽUNIĆ IVANA

klavir

78,80 bodova-

III-2 nagrada

Maja Vukobrat

XI Međunarodno pijanističko takmičenje

Novi Sad  

DMITROVIĆ SOFIJA

klavir

78,00 bodova-

III-4 nagrada

Olivera Sekulić

 

 

III kategorija

XI Međunarodno pijanističko takmičenje

Novi Sad  

STOJMENOVIĆ MIA

klavir

99,60 bodova-

I-2 nagrada

Aleksandra Vujović

XI Međunarodno pijanističko takmičenje

Novi Sad  

TAŠIN GALINA

klavir

89,50 bodova-

II-1 nagrada

Bojana Rodić

XI Međunarodno pijanističko takmičenje

Novi Sad 

NISTORAN NEMANJA

klavir

81.60 bodova-

II-4 nagrada

Olivera Sekulić

IV kategorija

XI Međunarodno pijanističko takmičenje

Novi Sad 

BAJIĆ MATEA

klavir

98,20 bodova-

I-1 nagrada

Maja Vukobrat

VI kategorija

XI Međunarodno pijanističko takmičenje

Novi Sad  

ZLATKOVIĆ EMILIJA

klavir

94,00 bodova-

I-2 nagrada

Maja Vukobrat

XI Međunarodno pijanističko takmičenje

Novi Sad  

BABIĆ SUNČICA

klavir

89,00 bodova-

II-1 nagrada

Anđelka Simikić

XI Međunarodno pijanističko takmičenje

Novi Sad  

KOVAČOVA IVETA

klavir

75,40 bodova-

III-1 nagrada

Ivana Šoškić

KLAVIRSKI DUO A katrgorija

XI Međunarodno pijanističko takmičenje

Novi Sad  

VODOPIVEC JANA

MARJANOVIĆ ANJA

93,50 bodova-

I-2 nagrada

Maja Vukobrat

KLAVIRSKI DUO B katrgorija

XI Međunarodno pijanističko takmičenje

Novi Sad  

OSTOJIĆ FILIPA

KOVALENKO DARIA

100,00 bodova-

I-1 nagrada

Jovana Spasojević

Senka Popov Todorović

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        ČESTITAMO  !!!