Kako da živimo u zdravoj sredini....

22.marta 2018. u školi su održane pedagoške radionice na temu“Životna sredina i zdravlje“i  šta da učinimo da bi svet bio lepši i zdraviji.

Primenom interaktivne table  učenicima je predstavljen edukativni kalendar“ Životna sredina i zdravlje u 2018.godini“ koji promoviše Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

Nakon prezentacije učenici su iznosili svoje predloge šta možemo učiniti da „SVET BUDE LEPŠI I ZDRAVIJI“. Na pano smo postavili EKOLOŠKE ZAPOVESTI kojih se treba pridržavati da nam svima bude bolje!

 

Nataša Vujanović Djumić, pedagog